Kontakt

Zriaďovateľ:

Občianske združenie AURA
Třebíčska 8, 066 01 Humenné

IČO: 37941593

Tel.: 0903 669 961

Súkromná materská škola AURA
a Detské jasle AURA

Třebíčska 13, 066 01 Humenné

E-mail: sms.aura@gmail.com
Tel.: 0918 481 330